Postajališče za avtodome Brengova

V letu 2019 smo za možnost povečevanja avtodomarskega turizma na lokaciji ob izvozu iz avtoceste Cerkvenjak zgradili Postajališče za avtodome.

Postajališče ponuja celotno vzdrževanje avtodoma (praznjenje fekalij, polnjenje pitne vode ter eletkrike).

Na postajališču je možnost parkiranje za do 6 avtodomov.