PROJEKT : MPZAD Cerkvenjak

PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK - Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: MPZAD Cerkvenjak
Celotna vrednost operacije: 55.512,69 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 37.479,93 EUR
Prijavitelj: Trgovina - gostinstvo Ploj s.p.
Partnerja: Občina Cerkvenjak, Društvo "KRDEBAČ"

Vzpostavljeno bo postajališče za avtodome z 3 polnimi enotami, na katere se priključi 6 avtodomov hkrati. Lahko se oskrbijo z elektriko in čisto vodo ter odložijo fekalije in odpadke (ločeno zbiranje odpadkov). Postajališče bo vključeno v mrežo PZA, katera skrbi za promocijo in prepoznavnost po celotni Evropi. Postavljena bo info tabla s ponudbo na območju Občine Cerkvenjak: kulturna dediščina, naravne lepote, turistične kmetije, vinotoči, gostilne, pohodniške in kolesarske poti. Izdelana bo zloženka v slovenskem in angleškem jeziku, z znamenitostmi in podbo Slovenskih goric. Tako bo lahko obiskovalec podaljšal postanek na območju LAS Ovtar Slovenskih goric. Ob koncu projekta bo izveden promocijski dogodek zanovinarje in širšo javnost. Pri tem sodeluje Društvo "KRDEBAČ", ki bo predstavil življenje nekoč prisotnih Rimljanov na tem območju, ki so tu pustili vidne sledi. Nastal bo nov turistični produkt s prikazom življenja Rimljanov kot rimski tabor.

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Razpis